адв. ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ САК

Адвокатска колегия - СЛИВЕН
гр. Сливен, ул. "Миркович" № 1
0888 92 37 57


адв. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ - СЕКРЕТАР

Адвокатска колегия - СЛИВЕН
гр.Сливен, ул."Славянска" № 3
044/62 40 37; 0882 40 33 40

адв. ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

Адвокатска колегия - СЛИВЕН
гр.Сливен, ул. "Раковска" №3
0889 14 73 25

адв. КИРИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ - ЧЛЕН

Адвокатска колегия - СЛИВЕН
гр.Сливен, ул."Димитър Пехливанов" № 2
0888 30 18 88

адв. АНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА - Член

Адвокатска колегия - Сливен
бул."Г.С.Раковски" № 1
0888 78 58 01

адв. ИВАН БЛАГОЕВ БЛАГОВ - Член

Адвокатска колегия - Сливен
пл."г.с.Раковски" № 23
0878 78 50 50

адв. КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ КОНСТАНТИНОВ - ЧЛЕН

Адвокатска колегия - Сливен
бул. "Хаджи Димитър" № 14
0894 44 14 18

адв. Димитър Димов Орманов - резервен член

Адвокатска колегия - Сливен
ул."П. Каравелов" №21
0888 49 04 49

адв. Христо Иванов Христов - резервен член

Адвокатска колегия - Сливен
Сливен, пл."Хаджи Димитър" № 6
0878 18 76 73