гр. Сливен, п.к. 8800
пл. "Хаджи Димитър" №2, Съдебна палата, офис 100

044 622602

ak_sl@abv.bg
Добринка Тучкова