СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – С Л И В Е Н

8800, гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” № 2, ст.100, тел.факс: 044/622602

С ПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ОТ САК – СЛИВЕН, ДОИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ,

ЕСЕННА СЕСИЯ 2019 ГОДИНА

  • ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ СТАНКОВ с ЕГН ... - СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“;
  • ГЕРГАНА КОСТОВА СТАМОВА с ЕГН ....... - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”;
  • ДРАГО ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ с ЕГН ......... – НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ;
  • РОСИЦА ДИМИТРОВА ОРМАНОВА с ЕГН ......... - БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ;
  • СТЕФАН КОСТОВ ПОПОВ с ЕГН .............. – АРИСТОТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОЛУН.