адв. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ - Председател

Адвокатска колегия - Сливен
гр.Сливен, ул."Джордж Уошбърн“№ 5
0894 67 72 23


адв. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОНАРЕВ - Член

Адвокатска колегия - Сливен
гр.Сливен, , ул."Г.С.Раковски" № 19
0887 23 57 88

адв. ГАЛЯ АГОП ХАЧАДУРЯН- Член

Адвокатска колегия - Сливен
гр.Сливен, бул."ЦарОсвободител“ № 30, вх.А, оф. 4
0894 44 14 17

адв. ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА - Член

Адвокатска колегия - Сливен
Сливен, ул."Цар Симеон" № 2, ет.2, оф. 5
0885 50 84 88

адв. ГИТА ИВАНОВА ДОБРЕВА - Член

Адвокатска колегия - Сливен
гр. Сливен, ул."Никола Карев" № 3, оф.2
0893 52 53 53

адв. ТАНЯ ДИМИТРОВА ДОЛАПЧИЕВА - Член

Адвокатска колегия - Сливен
гр. Сливен, бул."Х.Димитър" № 3, оф.3
0888 27 36 57

адв. ИРИНА НИКОЛОВА ТАКОВА - Член

Адвокатска колегия - Сливен
гр. Сливен, ул. „Добри Чинтулов"№ 6
0887 44 41 00

Адв. МЛАДЕН СЪБЕВ ЙОВЧЕВ . Член

Адвокатска колегия - Сливен
гр. Сливен, ул."Никола Карев" № 3, оф.2
0887 74 97 85