адв. АНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА - Председател

Адвокатска колегия - Сливен
гр.Сливен, ул."Г.С.Раковски" № 1
0888 71 51 84


адв. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОНАРЕВ - Член

Адвокатска колегия - Сливен
гр.Сливен, , ул."Г.С.Раковски" № 19
0887 23 57 88


адв. МИЛЕНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА- Член

Адвокатска колегия - Сливен
гр.Сливен, ул."Хаджи Димитър" № 14
0894 44 14 17


адв. ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА - Член

Адвокатска колегия - Сливен
Сливен, ул."Великокняжевска" № 6
0885 50 84 88


адв. ДОЧКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА - Член

Адвокатска колегия - Сливен
ул."Г.С.Раковски" № 11
0885 60 50 89
адв. Таня Димитрова Долапчиева - Член

Адвокатска колегия - Сливен
бул."Х.Димитър" № 3, оф.3
0888 27 36 57


адв. Тодор Славов Чакъров - Член

Адвокатска колегия - Сливен
ул. "Хаджи Димитър" 32, оф.4
0888 12 80 40