Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица

С П И С Ъ К

НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – СЛИВЕН

В ПОЧИВНИ, ПРАЗНИЧНИ ДНИ И В ТЪМНАТА ЧАСТ НА ДЕНОНОЩИЕТО

/ОТ 22.00 Ч. ДО 6.00Ч.. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН/ – ЗА ГРАД СЛИВЕН, ГР. НОВА ЗАГОРА, ГР. КОТЕЛ И ГР.ТВЪРДИЦА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ГР. С Л И В Е Н

1. ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА 0885508488

2. ГЕОРГИ МАРИНОВ 0895222868

3. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ 0889769422

4. ДИМИТЪР ХР.ДИМИТРОВ0887712244

5. ДИЛЯН БОМБАЛОВ 0884413232

6. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА0884110344

7. ЕЛЕОНОРА МИРЧЕВА 0886317595

8. ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА0898765416

9. ЕЛЕНА ПОПОВА0888848477

10. ИРИНА ТАКОВА 0887444100

11. КИРИЛ КИРЧЕВ 0888301888

12. МАРИЯ ГРИГОРОВА0888409811

13. МИЛЕН КАЛОЯНОВ 0889360490

14. МИЛЕНА ХРИСТОВА 0887427377

15. МЛАДЕН ДОНЕВ 0888970529

16. МЛАДЕН ЙОВЧЕВ 0887749785

17. НИКОЛА ПОПОВ 0878344059

18. ПАВЛИНКА ТОДОРОВА 0888409181

19. ПЕТЯ ПЕТКОВА 0878918198

20. ПЛАМЕНА ПЕТРОВА0888599380

21. РОСИЦА ТОДОРОВА 0889314953

22.СВЕТЛА ПЕТРОВА0888201387

23. СИВО СИВОВ 0887874468

24. СТОИЛ СТЕФАНОВ 0887524428

25. ТАНЯ РУСЕВА 0888008286

26. ТОДОР КОСТОВ0878622657

27. ФИЛКА ГЕНОВА 0887444187

28. ХРИСТО ХРИСТОВ 0878187673

29. ТОДОР ТОДОРОВ0887613012

ГР. Н О В АЗ А Г О Р А

1. ПЛАМЕН АНГЕЛОВ0888136396

3. НАДКА ПЕЙКОВА0888831490

2. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ 0886207772

3. МАРИЯНА МИХАЙЛОВА 0886732118

4. ГЕОРГИ ЯНКОВ 0877440399

6. МАРИАНА НИКОЛОВА0887638185

8. КУНКА ЕНЕВА 0887437281

9. ПЛАМЕН ДИНЕВ 0886841926

ГР. К О Т Е Л

1. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ 0887 93 35 57

2. МАРИЯНА ГРУНОВА0889 94 97 03

3. РОСЕН ХЪНДЪРЧЕВ0887 50 19 60

ГР. Т В Ъ Р Д И Ц А

1. ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ КРЪСТЕВ 0898473223

2. ИРИНА НИКОЛОВА ТАКОВА 0887444100

3. ДИЛЯН МИХАЙЛОВ БОМБАЛОВ0884413232

4. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ 0887712244

5. ТОДОР ХРИСТОВ КОСТОВ0878622657

6. ФИЛКА ПЕТКОВА ГЕНОВА 0887444187