Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица

С П И С Ъ К

НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – СЛИВЕН

В ПОЧИВНИ, ПРАЗНИЧНИ ДНИ И В ТЪМНАТА ЧАСТ НА ДЕНОНОЩИЕТО

/ОТ 22.00 Ч. ДО 6.00Ч.. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН/ – ЗА ГРАД СЛИВЕН, ГР. НОВА ЗАГОРА, ГР. КОТЕЛ И ГР.ТВЪРДИЦА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ГР. С Л И В Е Н

1. АНА СТАНКОВА 0888785801

2. АНДРИЯНА АНДРЕЕВА 0888987768

3. БОЖИДАР РАЙНОВ0898605213

4. ВЕРА ДОЛАПЧИЕВА 0879504570

5. ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА 0885508488

6. ГЕОРГИ МАРИНОВ 0895222868

7. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ 0889769422

8. ДИМИТЪР ХР.ДИМИТРОВ0887712244

9. ДИЛЯН БОМБАЛОВ 0884413232

10. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА0884110344

11. ЕЛЕОНОРА МИРЧЕВА 0886317595

12. ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА0898765416

13. ЕЛЕНА ПОПОВА0888848477

14. ИРИНА ТАКОВА 0887444100

15. КИРИЛ КИРЧЕВ 0888301888

16. КЕТИ БОЗУКОВА 0888867350

17. МИЛЕНА ХРИСТОВ 0887427377

18. МЛАДЕН ЙОВЧЕВ0887749785

19. МЛАДЕН ДОНЕВ 0888970529

20. МАРИЯ ГРИГОРОВА0888409811

21. МАРИЯ КОСТОВА 0888661011

22. МИЛЕН КАЛОЯНОВ 0889360490

23. МАРГАРИТКА АЛЕКСАНДРОВА 0888816041

24. НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ0888334266

25. НИКОЛАЙ КОНАРЕВ0887235788

26. ПЕТЯ БЕРОВА 0895688849

27. ПЛАМЕНА ПЕТРОВА 0888599380

28. ПЕТЯ ПЕТКОВА 0878918198

29. РОСИЦА ТОДОРОВА 0889314953

30.СВЕТЛА ПЕТРОВА0888201387

31. СЛАВЯНА МОНЕВА 0886400344

32. СВИЛЕН БОЗУКОВ 0888804855

33. СИВО СИВОВ 0887874468

34. СТОИЛ СТЕФАНОВ 0887524428

35. СТАНИСЛАВ РАДНЕВ 0885272622

36. ТАНЯ РУСЕВА 0888008286

37. ТАТЯНА ТОДОРОВА0877499898

38. ТОДОР КОСТОВ0878622657

39. ФИЛКА ГЕНОВА 0887444187

40. ХРИСТО ХРИСТОВ 0878187673

41. ТОДОР ТОДОРОВ0887613012

ГР. Н О В АЗ А Г О Р А

1. ПЛАМЕН АНГЕЛОВ0888136396

3. НАДКА ПЕЙКОВА0888831490

2. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ 0886207772

3. МАРИЯНА МИХАЙЛОВА 0886732118

4. ГЕОРГИ ЯНКОВ 0877440399

6. МАРИАНА НИКОЛОВА0887638185

8. КУНКА ЕНЕВА 0887437281

9. ПЛАМЕН ДИНЕВ 0886841926

ГР. К О Т Е Л

1. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ 0887 93 35 57

2. МАРИЯНА ГРУНОВА0889 94 97 03

3. РОСЕН ХЪНДЪРЧЕВ0887 50 19 60

ГР. Т В Ъ Р Д И Ц А

1.ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ КРЪСТЕВ 0898473223

2.ДРАГОМИР ДРАГАНОВ 0889769422

3.ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ0887712244

4.ДИЛЯН БОМБАЛОВ 0884413232

5.МИЛЕНА ХРИСТОВА0887427377

6.МАРИЯ КОСТОВА 0888661011

7.ТОДОР ХРИСТОВ КОСТОВ0878622657

8.ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ 0878187673