Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица

С П И С Ъ К

НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – СЛИВЕН

В ПОЧИВНИ, ПРАЗНИЧНИ ДНИ И В ТЪМНАТА ЧАСТ НА ДЕНОНОЩИЕТО/ОТ 22.00 Ч. ДО 6.00Ч.. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН/ – ЗА ГРАД СЛИВЕН, НОВА ЗАГОРА, КОТЕЛ И ТВЪРДИЦА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ЯНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА

ГРАД С Л И В Е Н

1. ЦВЕТЕЛИНА МИКОВА 0878675175

2. ХРИСТО ХРИСТОВ 0878187673

3. ТОДОР КОСТОВ 0878622657

4. ТОДОР ТОДОРОВ 0887613012

5. ТАНЯ РУСЕВА 0888008286

6. СЛАВЯНА МОНЕВА 0886400344

7. СТАНИСЛАВ РАДНЕВ 0885272622

8. ПАВЛИНКА ТОДОРОВА 0888409181

9. НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ 0888334266

10. НИКОЛАЙ КОНАРЕВ 0887235788

11. МИЛЕН КАЛОЯНОВ 0889360490

12. МАРИЯ БОЖКОВА 0888030866

13. МЛАДЕН ЙОВЧЕВ 0887749785

14. КИРИЛ КИРЧЕВ 0888301888

15. ИРИНА ТАКОВА 0887444100

16. ЕЛЕНА ПОПОВА 0888848477

17. ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА 0898765416

18. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА 0884110344

19. ЕЛЕОНОРА МИРЧЕВА 0886317595

20. ДИМИТЪР ХР.ДИМИТРОВ 0887712244

21. ДИЛЯН БОМБАЛОВ 0884413232

22. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ 0889769422

22. АНА СТАНКОВА 0888785801

ГРАД Н О В А З А Г О Р А

1. ПЛАМЕН АНГЕЛОВ 0888136396

2. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ 0886207772

3. МАРИЯНА МИХАЙЛОВА 0886732118

4. ГЕОРГИ ЯНКОВ 0877440399

5. КУНКА ЕНЕВА 0887437281

6. ПЛАМЕН ДИНЕВ 0886841926

7. НАДКА ПЕЙКОВА 0888831490

ГРАД К О Т Е Л

1. ВЛАДИМИР МАРТИНОВ 0889380903

2. ЙОРДАН КАМБУРОВ 0885248468

3. РОСЕН ХЪНДЪРЧЕВ 0887501960

4. ИРИНА ТАКОВА 0887444100

5. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА 0884110344

6. ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА 0898765416

7. НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ 0888334266

ГРАД Т В Ъ Р Д И Ц А

  1. ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ 0898473223
  2. ИРИНА ТАКОВА 0887444100
  3. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА 0884110344
  4. ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА 0898765416
  5. НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ 0888334266
  6. ТОДОР КОСТОВ 0878622657