Нова сметка на Адвокатска колегия - Сливен:

IBAN: BG46 TEXI 9545 1006 7891 00
BIC: TEXIBGSF

ТЕКСИМ БАНК АД - офис Сливен